Vi följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten

02.04.2020

Läs gärna mer på deras hemsida om rekommendationer runt idrott och träningsanläggningar. Vi vidtar de försiktighetsåtgärder de rekommenderar per 1:a april. Kontakta oss gärna vid frågor!