Parkinson-dans

Forskningsrapporter visar särskilt god effekt av dans för människor med Parkinson. Dans ger dig med Parkinson förbättrad kontakt med kroppen, den löser upp spänningar vilket gör att du kan röra dig mer obehindrat.  Vi får upp pulsen och tränar balans, koordination, styrka och smidighet med mycket kreativitet, fantasi och känsla för gemenskap!

Konceptet är utvecklat i USA, ni kan se och lära mer på hemsidan: https://danceforparkinsons.org/

Varför dans för Parkinson?

Kursen leds av yrkesutbildade dansare som har kunskapen om hur man kombinerar vår kropp med känslor och tankar. Medvetenheten om både kroppen och rummet ökar under dansklassens gång. Delad kreativitet och fantasi tar oss till "nya platser" mentalt och man får vara en del av dansens magiska värld en stund.

Att röra sig till musik tränar vår kropp men stimulerar även deltagarens känslocenter vilket ökar lust och glädje. Kreativitet, fantasi och inlevelseförmåga gör att vi använder oss av ett nyanserat kroppsspråk. Vi övar oss på att uttrycka olika känslor, stämningar och tankar med rörelser.

Låsta lägen förebyggs och avhjälps av rytmträning till olika typer av musik.

Forskare kan idag påvisa att produktionen av många må-bra-hormoner stimuleras via dansen. Bl.a dopaminet vilket är extra viktigt vid Parkinson.

Vackra uttryck och linjer skapas medan vi utför rörelser själva och tillsammans!

Är du intresserad av Parkinson-dans vänligen kontakta oss för ytterligare info på mail: info@sigtunadansskola.se eller via telefon: 0705-866 434 (anhörig eller vårdgivare är välkommen att delta).