Dans som rehabilitering

Dans som rehabiliteringsform visar goda resultat därför att dansen engagerar och aktiverar "hela människan" samt fokuserar på det friska.

Alla övningar kan göras sittande eller stående.


Oavsett funktionshinder eller funktionsnedsättning så ger dansen god stimulans både för kroppen och sinnet. 

Vi övar rörlighet, smidighet, koordination och takt till olika typer av musik, och i olika tempo.

Vi blir medvetna om vår kropp, om rummet och varandra. 

Dansinstruktören använder många liknelser, mentala bilder och metaforer för att stimulera deltagarnas fantasi och föreställningsförmåga.

Instruktören använder också beskrivande ord som t.ex mjukt, lätt, luftigt, flödande, ryckigt, bestämt, högt och lågt för att lättare hitta olika dynamik i rörelserna och dansstegen vi övar. 

Röstträning, samt olika praktiska övningar i hur man t.ex tar på sig en jacka eller strumpor lättast ingår också i kursutbudet.

Allt vi övar syftar till att öka välbefinnande, glädje och lust. På ett individuellt plan fokuserar vi på det friska hos dig samt att utforska dina möjliheter. På ett generellt plan ger dansklasserna deltagarna förbättrad livskvalitet och större gemenskap.