Dans som rehabilitering

Dans som rehabilitering ger goda resultat då dansen engagerar och aktiverar "hela människan" samt fokuserar på det friska. Idag samarbetar vi med flera rehabiliteringscenter i Sigtuna. Om du är intresserad av hur du går till väga för att delta kontakta oss via mail: info@sigtunadansskola.se eller via telefon: 0705-866 434


Alla övningar kan göras sittande eller stående.

Under en dansklass

Oavsett funktionshinder eller funktionsnedsättning så ger dansen god stimulans både för kroppen och sinnet. 

Vi övar rörlighet, smidighet, koordination och takt till olika typer av musik, och i olika tempo.

Vi blir medvetna om vår kropp, om rummet och varandra. 

Dansinstruktören använder många liknelser, mentala bilder och metaforer för att stimulera deltagarnas fantasi och föreställningsförmåga.

Instruktören använder också beskrivande ord som t.ex mjukt, lätt, luftigt, flödande, ryckigt, bestämt, högt och lågt för att lättare hitta olika dynamik i rörelserna och dansstegen vi övar. 

Röst- och mimikövningar används, vilket hjälper vid försvagad röststyrka och ger bättre kontakt med ansiktsmusklerna.

Allt vi övar syftar till att öka välbefinnande, glädje, lust och gemenskap.