Anmälan (för avanmälan scrolla ner)

Vänligen fyll i ditt namn, telefonnummer, e-post samt vad du vill anmäla till.
Om du är under 18 år behöver vi även kontaktuppgifter till vårdnadshavare.

Bekräftelse av plats kommer till dig med vändande mail
(svarstid upp till 48 timmar)

Avanmälan

Här säger du upp din plats hos oss