Anmälan 

Anmälan till kurs eller workshop hos oss sker numera via webbformulär.
Samtliga fält måste vara ifyllda för att anmälan skall vara komplett.
Om du är under 18 år behöver vi även kontaktuppgifter till vårdnadshavare.


Avanmälan

Här säger du upp din plats hos oss